Recursos

Meditació 01
Meditació en l’esperança

Meditació 02
Meditació en la respiració i el cos

Meditació 03
Meditació en absorbir allò que és bo

Meditació 04
Meditació en les emocions difícils

Meditació 05
Meditació en el color compassiu

Meditació 06
Meditació en l’altruisme

Meditació 07
Meditació cap a tots els meus jo